12.06.2013

Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmään pyrkivät neuvojat tai neuvojat, jotka haluavat laajentaa neuvontavaltuutustaan, voivat osallistua tilaneuvojilta vaadittavaan tenttiin maanantaina 16.9.2013.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuessa tilaneuvontajärjestelmä siirtyy osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020, joten nyt järjestettävä tentti on viimeinen nykyisessä tilaneuvontajärjestelmässä järjestettävä tenttitilaisuus. Uudella ohjelmakaudella tilaneuvojien pätevyysvaatimukset muuttuvat, joten nykyisen järjestelmän mukainen neuvojaksi hyväksyminen oikeuttaa antamaan tukikelpoista täydentävien ehtojen neuvontaa ainoastaan uuden järjestelmän käyttöönottoon asti.

Osallistujien tulee lähettää hakemuksensa Maaseutuvirastoon (Mavi) osoitteeseen:

 

Maaseutuvirasto

Maaseutuelinkeino-osasto

PL 405

60101 Seinäjoki

Kuoreen merkintä: ”tentti-ilmoittautuminen, tilaneuvonta”

 

Hakemus tehdään lomakkeella 443 Hakemus neuvojaksi tilaneuvontajärjestelmään. Lomake löytyy osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet, hakusanalla mavi 443. Tilaneuvontajärjestelmän vaatimuksiin voi tutustua osoitteessa http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/tilaneuvonta.html

Sivulta löytyy linkki täydentävien ehtojen noudattamiseen ja sieltä edelleen linkki täydentävien ehtojen oppaisiin, jotka ovat keskeinen opiskelumateriaali tenttiä varten.

Hakemusten tulee olla Maaseutuvirastossa viimeistään perjantaina 30.8.2013. Tentin voi suorittaa joko Seinäjoella tai eri ELY-keskuksissa.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Katja Anttila

020 7725 868

 

Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila

020 7725 686

sähköpostitse tilaneuvontaj@mavi.fi