17.1.2013

Viljelijöiden sähköinen asiointi laajenee tänä keväänä merkittävästi. Viljelijät voivat jo 6.2.2013 alkaen alkaa tallentaa tietoja viljeltävistä kasveista ja pinta-aloista Vipu-palveluun. Samaan aikaan avautuu karttaliittymä, jossa voi tehdä korjauksia peruslohkojen rajoihin. Vipu-palvelu uudistuu myös ulkoasultaan.

Varsinainen viljelijätukien päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa 19.3. ja päättyy 30.4.2013 klo 23.59.

Kotieläintukien sähköinen haku alkaa 6.2.

Kotieläintukien haku sähköisesti on mahdollista tänä vuonna ja alkaa helmikuussa.

Kotieläintuista tulevat ensi kertaa sähköisesti haettaviksi uuhipalkkio, uuhipalkkion LFA-lisä ja kansallinen uuhituki. Näiden tukien sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 28.2.2013 klo 23.59. Uuhitilat, jotka ovat hakeneet uuhipalkkiota ja -tukea sähköisesti, voivat uuhien tilallapitoaikana palauttaa sähköisesti myös muutoslomakkeen 124.

Myös kansallisten kotieläintukien ennakoita on ensimmäistä kertaa mahdollista hakea sähköisesti. Ennakoiden sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 22.3.2013 klo 23.59.

Uusia toimintoja ja uusi ulkoasu

Vipu-palvelusta voi kätevästi tarkistaa esimerkiksi maatilan aikaisempina vuosina hakemat tuet ja ilmoittamat lohkojen tiedot sekä tukioikeudet ja tilalle maksetut tuet.

Viljelijä voi käydä jo nyt Vipu-palvelussa tarkistamassa käyttöoikeutensa. Palvelun osoite on https://vipu.mavi.fi ja sinne voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta käyttäen. Jos käyttöoikeudet puuttuvat tai niitä täytyy muuttaa, hakemus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella 405, joka löytyy osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Vipu-palvelu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu, jota ylläpitää ja kehittää Maaseutuvirasto. Viljelijätukia on voinut hakea sähköisesti vuodesta 2009 lähtien. Kevään 2012 hakuaikana 45 prosenttia viljelijöistä teki hakemuksensa sähköisesti.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Kirsti Mäki-Paavola
020 7725 632
etunimi.sukunimi@mavi.fi