21.1.2014

Kevään 2014 viljelijätukihaussa sähköinen asiointi on entistä yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävällisempää. Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa on uusi, aiempaa selkeämpi käyttöliittymä. Myös palvelun ulkoasu on uudistunut. Hyödylliseksi koettu Vipuneuvoja on helpommin löydettävissä ja tukien hakeminen on entistä opastavampaa. Selkeyttä tuo myös se, että peruslohkojen kartat ovat näkyvillä heti, kun lohko on valittu.

Vipu-palveluun kirjaudutaan sähköisen tunnistautumisen kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla eli sähköisellä henkilökortilla.

Käyttöoikeudet uusittiin lomakkeella 455

Syksyllä tehdyn maatilatietojen ajantasaistuksen myötä lähes kaikilla ensisijaisilla viljelijöillä on nyt oikeudet Vipu-palveluun. Vipu-palvelun käyttöoikeudet uusittiin lomakkeella 455, jonka Maaseutuvirasto lähetti kaikille viljelijöille. Lomakkeella myös päivitettiin maatilan tiedot ja valtuutettiin ensisijainen viljelijä hoitamaan tilan asiointia.

Jos ensisijaiselle viljelijälle ei ole haettu Vipuun käyttöoikeuksia lomakkeella 455, käyttöoikeuksia voi vielä päivittää lomakkeella 457. Samalla lomakkeella viljelijä voi myös peruuttaa jo annettuja käyttöoikeuksia. Jos sähköinen tunnistautuminen ja Vipu-palveluun kirjautuminen ei ole viljelijälle mahdollista, hän voi valtuuttaa neuvojan hoitamaan asioitaan palauttamalla lomakkeen 457 yhteistoiminta-alueensa toimipisteeseen.

Vipu-palvelun käyttäjällä voi olla joko sähköisen asioinnin laajat oikeudet tai palvelun selausoikeudet. Laajat oikeudet oikeuttavat täyttämään ja lähettämään sähköisen hakemuksen. Maatilan tietojen selaaminen ja omien tietojen päivitys on mahdollista myös selausoikeuksilla.

Sähköisen tukihaun aikataulussa ei suuria muutoksia

Uuhipalkkiota ja kansallista uuhitukea voi keväällä 2014 hakea vain paperihakemuksella. Sähköinen haku ei ole mahdollista, koska Mavi on suunnannut resurssit siihen, että uudistunut Vipu-palvelu on valmiina päätukihakuun mennessä. Tarkoituksena on kuitenkin, että jatkossa myös uuhitukea ja muita pienempiä tukia on mahdollista hakea sähköisesti. Uuhituet olivat viime vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisesti. Silloin Vipu-palvelussa tukihakemuksen teki 304 tilaa.

Sähköisen tukihaun aikataulussa ei ole suuria muutoksia kevääseen 2013 verrattuna. Sähköisesti haettavien tukien hakuaikojen päättymispäivämäärät ovat seuraavat:

Kasvihuonetuotannon tuki                                                            28.2.2014
Kasvihuonetuotannon tuen muutosilmoitus                             30.9.2014
Kansallisten kotieläintukien ennakot                                          21.3.2014
Lopullinen kansallinen kotieläintuki hevosista ja kutuista     30.4.2014
Päätukihaku                                                                                     30.4.2014
Nautatuet                                                                                          30.4.2014
Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta                                               16.6.2014

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Eläin- ja erikoistukiyksikön johtaja
Vesa Perätalo
0295 31 2434,  040 560 1829

Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344, 040 714 5782

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mavi.fi