19.04.2013

Vesistön poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista voi saada korvausta valtion varoista. Korvausta on haettava lomakkeella 129A kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta heti vahingon tapahduttua tai viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä. Lomake on saatavilla internetistä osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla “129A” tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Korvausta voi saada vahingosta, joka on aiheutunut:

• puutarhatuotteille, jos vahinkoa ei voida korvata satovahinkolain mukaan

• korjatulle sadolle

• kasvavalle puustolle

• yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille

• rakennuksille tai rakennelmille

• välttämättömälle kotitalousirtaimistolle

• ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle

Korvausta voi saada myös edellä lueteltujen vahinkojen estämisestä tai rajoittamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä kylvämättä jäämisestä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila

020 7725 686

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Yksikönjohtaja Vesa Perätalo

020 7725 696

etunimi.sukunimi@mavi.fi