31.1.2014

Uuhipalkkiota, sen lisäpalkkiota ja kansallista uuhitukea haetaan 3.2.–28.2.2014 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 107A. Lomake ohjeineen on postitettu vuonna 2013 uuhipalkkiota, -tukea tai teuraskaritsan laatupalkkiota hakeneille lammastiloille viikon 5 aikana. Uuhipalkkiota ja -tukea ei ole mahdollista hakea sähköisesti vuonna 2014.

Lomakkeella 107A haetaan myös uuhituen ennakkoa, joka on 60 % tuen kokonaismäärästä. Ennakko maksetaan arviolta huhtikuussa 2014. Jos viljelijä ei halua hakea ennakkoa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Uuhien peruminen hakemukselta ja pitopaikan muuttaminen tilallapitoaikana on mahdollista lomakkeella 124 uuhien tilallapitoaikana 1.3.–8.6.2014.

Teuraskaritsan laatupalkkiota
haetaan lomakkeella 177

Teuraskaritsan laatupalkkion hakuaika on 3.2.–28.2.2014. Laatupalkkiota haetaan osallistumisilmoituslomakkeella 177. Jos viljelijä on osallistunut palkkiojärjestelmään jo aikaisemmin, osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää uudelleen vuonna 2014.

Uuhipalkkiokiintiöiden hakuaika on myös 3.2.–28.2.2014. Kiintiöitä haetaan lomakkeella 122. Uuhikiintiöiden siirrot ilmoitetaan lomakkeella 249. Viljelijän on toimitettava uuhikiintiöitä koskevat lomakkeet tilan alueen ELY-keskukseen.

Lomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavissa internetosoitteesta http://www.suomi.fi/lomakkeet sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Kansallinen uuhituki
Ylitarkastaja
Pia Mattila
0295 31 2442

Uuhipalkkio, teuraskaritsan laatupalkkio ja uuhipalkkiokiintiöt
Ylitarkastaja
Marika Lehtinen
0295 31 2440

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@mavi.fi