24.4.2014

Viljelijätukien päähaku on parhaillaan käynnissä viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa. Tukihakemuksia on palautettu 23.4.2014 mennessä 16 920 kappaletta. Tukihaku päättyy Vipu-palvelussa 30.4.2014 klo 23.59.

Koko maassa sähköisen hakemuksen on jättänyt noin 29 prosenttia tuenhakijoista. Innokkaimmin Vipu-palvelua on käytetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella, jossa jo noin 39 prosenttia maatiloista on hakenut tuet sähköisesti. Myös kuntien yhteistoiminta-alueista Jalasjärvellä, Sotkamossa, Maaseutuhallinnon Itä-Lapin yhteistoiminta-alueella ja Maaseutuyksikkö KaSeKassa sähköisten hakemusten määrä on kivunnut jo 40 prosentin tuntumaan.

Tukihaun etenemistä voi seurata osoitteessa mavi.fi/vipu.

Muutokset lohkojen rajoihin sähköisesti
Ilmoituksen hakuajan jälkeen tapahtuneista kylvöalojen muutoksista voi tehdä Vipu-palvelussa 8.5.2014 lähtien.  Sähköisessä muutosilmoituksessa on mahdollista tehdä myös lohkojen rajakorjauksia. Ilmoituksen voi jättää Vipussa 16.6.2014 klo 23.59 asti.  Päätukihaun jälkeen tapahtuneet peruslohkojen jaot ja yhdistämiset tulee tehdä muutoshaun aikana ilmoittamalla niistä kuntaan paperilomakkeella 102C.

Uutta Vipu-palvelussa
Vipu-palvelu on uudistunut tänä keväänä sekä toiminnoiltaan että ulkoasultaan. Merkittävin muutos on siirtyminen lomakelähtöisyydestä kohti asiakokonaisuuksien ilmoittamista. Viljelijät voivat kuitenkin tulostaa Vipu-palvelusta yhteenvedon, jossa maatilan ilmoittamat hakemustiedot on jaoteltu samoihin kokonaisuuksiin kuin paperilomakkeilla.

Vipua on kehitetty vielä päätukien hakuaikana käyttäjien palautteen perusteella. Parannuksia on tehty viljelysuunnitteluohjelmistoista lähetettävien tietojen käsittelyyn ja karttatoimintoihin. Vipuneuvojan laskentaan liittyvät ominaisuudet avautuvat käyttäjille muutoshaun aikana.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
tukihaku(at)mavi.fi

Tietohallintopäällikkö
Jani Alkava
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
0298 31 2314