9.10.2014

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu sai vaihtelevan vastaanoton käyttäjiltään kevään 2014 tukihaussa. Erityisesti neuvojat olivat aiempaa tyytymättömämpiä uuden Vipu-palvelun ominaisuuksiin ja sähköisen tukihaun totuttua myöhäisempi avautuminen sai kritiikkiä. Vipu-palvelu koettiin kuitenkin edelleen hyödyllisenä, ja käyttäjät aikovat hakea tuet myös jatkossa sähköisesti.  

Vipun ongelmat hankaloittivat neuvojien työtä

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu uudistui keväällä 2014. Palvelussa oli käytössä uusia ominaisuuksia ja sähköinen tukihaku sai myös uuden ulkoasun. Sähköinen päätukihaku avautui 9.4., mikä oli myöhemmin kuin aiempina vuosina. Vipu-palvelussa oli hakuaikana teknisiä toimintahäiriöitä, joiden vuoksi Maaseutuvirasto jatkoi hakuaikaa maa- ja metsätalousministeriön määräyksestä.  

Neuvojista lähes puolet ilmoitti, että Vipu-palvelun tavallista myöhäisempi avautuminen vaikutti siihen, että hakemuksia ei palautettu sähköisesti. Neuvojat olivat turhautuneita myös siitä, että hakuajan jatkamisesta tiedotettiin vasta viimeisenä hakupäivänä.  

Neuvojien arvioiden mukaan Vipu-palvelun ominaisuudet olivat merkittävästi heikompia kuin vuonna 2013. Erityisesti Vipu-palvelun toimintavarmuus ja palvelun nopeus koettiin puutteellisina. Vipuneuvojaa ei pidetty yhtä hyödyllisenä kuin aiemmin, ja osioon kaivattiin erityisesti tukimäärän laskentaa.  Karttakorjausten teko oli neuvojien mielestä aiempaa hankalampaa, mutta uusi mahdollisuus jakaa ja yhdistää lohkoja sekä muodostaa uusia lohkoja sai kiitosta.  

Kriittisestä palautteesta huolimatta noin 75 % neuvojista oli sitä mieltä, että sähköinen tukihaku on muuttanut työn luonnetta positiivisesti. Valtaosa neuvojista piti sähköistä tukihakua edelleen helppona, ja noin 87 prosenttia neuvojista ilmoitti hakevansa tuet sähköisesti myös ensi keväänä.  

Viljelijät yhä tyytyväisiä Vipuun

Myös viljelijät arvioivat Vipu-palvelun toiminnot ja ulkoasun hieman heikommiksi kuin vuonna 2013. Kuitenkin noin 97 prosenttia viljelijöistä arvioi Vipu-palvelun edelleen hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Viljelijät, jotka eivät olleet käyttäneet Vipu-palvelua vuonna 2013, pitivät sovellusta helppokäyttöisempänä kuin aiempaan sovellukseen tottuneet käyttäjät. Sähköisen hakemuksen palauttaneista viljelijöistä noin 97 prosenttia aikoo hakea tuet Vipun kautta myös jatkossa.   

Viljelijöistä noin 57 prosenttia ei tarvinnut tukea Vipu-palvelun käytössä. Apua kaivanneet olivat tarvinneet eniten tukea sovelluksen käytössä ja tukien hakemiseen liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä.  

Sähköinen asiointi yleistyi ongelmista huolimatta

Sähköisen tukihaun tekniset ongelmat ja tavallista myöhäisempi avautuminen johtuivat tukihallinnon tietojärjestelmän uudistamisesta. Palvelu uudistui keväällä 2014 osana laajempaa Tukisovellus-järjestelmää, jolla käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä.  Teknisistä häiriöistä huolimatta Vipu-palvelu sai tänä keväänä ennätysmäärän käyttäjiä, kun sähköisen päätukihakemuksen jätti yhteensä 34 529 maatilaa.

Maaseutuvirasto keräsi palautetta neuvojilta ja sähköisen hakemuksen palauttaneilta huhti–toukokuussa 2014. Palaute otetaan huomioon sähköistä asiointia kehitettäessä.

 Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Suunnittelija Pia-Maria Jokipii
0295 31 2438
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi