02.09.2013

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2012 vesistön poikkeuksellisista tulvista yksityistaloudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset 11.9.2013 alkaen. Maa-, metsä- ja puutarhataloudelle sekä ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden vahinkojen korvausten maksamisesta tiedotetaan myöhemmin syksyllä.

Poikkeuksellisten vesistötulvien yksityistaloudelle aiheuttamista vahingoista muodostui korvattavaa yhteensä noin 2,07 miljoonaa euroa. Valtio korvaa hakijalle 80 prosenttia hakijan yksityistaloudelle aiheutuneen vahingon määrästä. Poikkeukselliset vesistötulvat koettelivat vuoden 2012 aikana koko läntistä Suomea. Eniten vahinkoja aiheutui Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vesistön poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamista sääntelevä laki on kumottu 1.1.2014 alkaen. Tämän jälkeen valtio ei enää korvaa vesistötulvien aiheuttamia vahinkoja. Tulvavahinkoon voi jatkossa varautua ottamalla vapaaehtoisen tulvavakuutuksen. Vuoden 2013 tulvista voi kuitenkin vielä hakea korvausta valtion varoista nykyisen lainsäädännön perusteella.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila

p. 020 7725 686

etunimi.sukunimi@mavi.fi