27.2.2014

Tukialueilla A ja B maksettavan Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja tukialueella C maksettavan pohjoisen kotieläintuen vuoden 2014 ennakot ovat haettavissa.

Ennakot naudoista, hevosista ja kutuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään perjantaina 21.3.2014. Hakuohjeet ja lomake 139 on postitettu lammastiloja lukuun ottamatta niille vuonna 2013 kansallisia kotieläintukia hakeneille viljelijöille, jotka ovat vuonna 2013 ilmoittaneet haluavansa vuoden 2014 viljelijätukihakumateriaalin postitse.

Vuonna 2014 teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksetaan ennakkoa 75 % ja muista tukikelpoisista eläimistä 60 % tuen lopullisesta kokonaismäärästä. Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa maksetaan 75 % tuenhakijan hallinnassa 1.3.2014 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä. Ennakot maksetaan arviolta huhtikuussa 2014. 

Kansallisen uuhituen ennakon ja lopullisen uuhituen hakuaika on parhaillaan menossa ja päättyy 28.2.2014. Lopullisia kansallisia kotieläintukia haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta viimeistään 30.4.2014 joko sähköisesti tai lomakkeilla 101B (sika- ja siipikarjatalouden tuki), 101C (hevoset ja kutut) ja 144 (naudat tarvittaessa, sähköinen haku ei mahdollista).

Hakuohjeet ja lomake 139 ovat tulostettavissa internetosoitteesta http://www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi139.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja

Pia Mattila 

etunimi.sukunimi@mavi.fi  

Puh. 0295 31 2442