21.03.2013

Asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2013 tuli voimaan 19.3.2013. Määrärahojen niukkuuden takia hakumahdollisuudet ovat aiempia vuosia rajoitetummat.

Asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2013 tuli voimaan 19.3.2013. Määrärahojen niukkuuden takia hakumahdollisuudet ovat aiempia vuosia rajoitetummat.

Ympäristötukisitoumukset ja luonnonhaittakorvaus 

Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 päättyvää ympäristötukisitoumusta yhdellä vuodella vuoteen 30.4.2014 asti. Sitoumus jatkuu vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja tukitasoilla. Sitoumuksen jatkoa voi hakea myös yli 65-vuotias viljelijä.

Kokonaan uutta ympäristötukisitoumusta voi hakea vain poikkeustapauksessa, mikäli sitoumuksen siirto ei ole mahdollinen ja hakijalla ei ole aikaisempaa sitoumusta. Sitoumukseen sisällytettävän peltoalan on oltava ympäristötukikelpoista.

Viljelijä voi hakea uutta viisivuotista luonnonhaittakorvaussitoumusta, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai aikaisempi sitoumus on päättynyt. Luonnonhaittakorvaussitoumuksen edellytyksenä on alle 65 vuoden ikä. Sitoumukseen sisällytettävä peltoala on oltava luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista.

Uutta peltoalaa voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa vain hyvin rajoitetusti (yli 65-vuotiaalta viljelijältä siirtyvä tai tilusjärjestelyn kautta saatu pelto).

Päättyvää eläinten hyvinvointisitoumusta voi jatkaa, mutta uutta ei voi hakea

Vuonna 2008 tehtyjen eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa yhdellä vuodella, mutta uutta eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusta ei voi hakea. Jatkettavien sitoumusten tukitasot ja tukiehdot säilyvät ennallaan.

Vuonna 2013 päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta voi jatkaa

Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 keväällä tai syksyllä päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta yhdellä vuodella 30.4.2014 tai 30.9.2014 asti. Vuonna 2013 päättyvän erityistukisopimuksen korvaaminen uudella sopimuksella ei ole mahdollista.

Sopimus jatkuu päättyvän sopimuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla. Jos kyseessä on suunnitelmaan perustuva sopimus ja suunnitelmassa on vuosittaisia ja/tai määrävälein tehtäviä hoitotoimenpiteitä, jatketaan niiden noudattamista vielä yksi vuosi. Esimerkiksi, jos ehdoissa on joka toinen vuosi raivausta ja niittoa, tehdään se toimenpide, kumpi on vuorossa.

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksiin voidaan jatkon yhteydessä liittää sopimukseen aiemmin kuulumattomia aloja enintään 50 % alkuperäisestä sopimusalasta mukaan lukien mahdolliset aiemmat lisäalat. Lisäalan liittämistä sopimukseen haetaan lomakkeilla 215K tai 215E. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan jatkosopimukseen on mahdollista hakea eläinmäärän lisäämistä lomakkeella 218E. Muihin sopimuksiin ei ole mahdollista lisätä alaa jatkon yhteydessä.

Vain muutamia erityistukisopimuksia voi hakea 2013

Uusia erityistukisopimuksia voi hakea luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Sopimusta monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon voi hakea jos viljelijä tai rekisteröity yhdistys on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin. Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea myös sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseksi.

Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 päättymisestä johtuen ei-tuotannollisissa investoinneissa toteutusaikaa on 31.3.2015 saakka.

Päätukihaku on käynnissä

Ympäristötukisitoumuksen jatkoa ja luonnonhaittakorvausta sekä eläinten hyvinvoinnin tuen maksua ja jatkositoumusta voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi 30.4.2013 klo 23.59 asti. Vaihtoehtoisesti haun voi tehdä lomakkeella 101B kuntaan.

Uusi ympäristötukisitoumus annetaan palauttamalla kuntaan paperilomake 111 ja 111A.

Hakemus erityistukisopimuksista on toimitettava ELY-keskukseen 30.4.2013 mennessä. Erityistukisopimuksen jatkoa voi hakea lomakkeella 217, jonka ELY-keskukset lähettävät tuenhakijoille. Lomake on myös mahdollista tulostaa suomi.fi-sivustolta.

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon erityistukisopimusta haetaan lomakkeilla 215K ja 215E. Sopimusta monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon haetaan lomakkeilla 262 tai 262B ja 253 tai 253B. Sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseksi haetaan lomakkeella 252B.

Ei-tuotannollisten investointien tukea haetaan lomakkeilla 195B ja 196B 1.7.2013 mennessä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ympäristötuesta:

Ylitarkastaja Markku Kuoppa-aho

020 77 25537

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Luonnonhaittakorvauksesta:

Antti Hietala

p. 020 7725 623

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Eläinten hyvinvoinnin tuesta:

Ylitarkastaja Ulla Sihto,

p. 020 7725 658

etunimi.sukunimi@mavi.fi