23.08.2013

Maaseutuvirasto aloittaa maanantaina 2.9.2013 luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tuen ensimmäisen erän maksamisen viljelijöille. Pankkiteknisistä syistä maksut voivat näkyä viljelijöiden tileillä muutaman päivän viiveellä. Kaikille viljelijöille ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä tulee syyskuun loppuun mennessä.

Maatalouden ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus maksetaan kahdessa erässä, josta ensimmäinen erä käsittää 75 % tuesta. Luonnonhaittakorvauksen toisen erän arvioitu maksuajankohta on joulukuussa 2013.

Ympäristötuen toisen erän maksuaikataulu muuttuu

Ympäristötuen toinen erä maksetaan valvontojen, mukaan lukien lannoite- ja kasvipeitteisyysvalvontojen, päättymisen jälkeen. Arvioitu toisen erän maksuajankohta on toukokuussa 2014. Maksuaikataulu muuttuu myös Lietelannan sijoittaminen peltoon –erityistukisopimuksen osalta. Sopimuksen tuen toinen erä siirtyy maksettavaksi toukokuussa 2014.

Maksuaikataulun muutos johtuu EU:n komission tarkastushavainnosta, jonka mukaan ympäristötuen aiempi maksuaikataulu rikkoi EU-asetuksia.

Asetusten mukaan tukea koskevien valvontojen tulee olla suoritettuina ennen tuen maksamista. Tästä johtuen Maaseutuvirasto joutuu muuttamaan tukien maksuaikataulua.

Maataloustukien tavoitteelliset maksuaikataulut ovat saatavissa Maaseutuviraston nettisivuilla osoitteessa www.mavi.fi -> Tukihallinnon tavoitteellinen maksuaikataulu.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tuen maksaminen:

Ylitarkastaja Päivi Akkanen

Puh. 020 772 5845

 

Tukiehdot:

Ylitarkastaja Markku Kuoppa-aho

Puh. 020 772 5537

etunimi.sukunimi@mavi.fi