24.3.2015

Nuoren viljelijän aloitustuen haku alkaa. Tukea voi ensimmäistä kertaa hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa, osoitteessa www.mavi.fi/hyrra, 30.3. alkaen. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle. Haku on jatkuva.

Hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma (lomake 3430). Kun aloittava viljelijä hakee korkotukilainaa, tukihakemukseen tulee liittää lisäksi pankin luottolupaus (lomake 3311). Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Ne voi toimittaa sähköisesti skannaamalla Hyrrään tai toimittamalla ELY-keskukseen paperisina.

Aloitustukea voi yhä hakea myös paperilomakkeella. Lomake 3319 on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tilanpitoa ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille

Aloitustuen ikäraja on noussut vuodella. Tukea voi saada alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa päävastuullisena maatalousyrittäjänä tilanpidon ensimmäistä kertaa. Ehtona tuen saamiselle on, että hakija voi liiketoimintasuunnitelman perusteella saada vähintään 15 000 euron yrittäjätulon maataloudesta. Yrittäjätulon vähimmäismäärä pitää saavuttaa viimeistään kolmantena kalenterivuonna tuen myöntämisvuoden jälkeen.

Uutta on, että tilanpitoa ei saa aloittaa ennen kuin aloitustukihakemus on tullut vireille. Aloittamiseksi katsotaan, jos hakija on jo aiemmin harjoittanut maataloutta ja saanut siitä yli 12 000 euroa yrittäjätuloa. Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen luonnosten perusteella.

ELY-keskukset neuvovat nuoren viljelijän aloitustuen hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Lisätietoa löytyy myös Maaseutuviraston verkkosivuilta.

Sähköinen haku nopeuttaa asiointia

Hyrrä on uusi maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2015 aikana. Maatalouden investointitukien haku on tarkoitus avata toukokuun lopussa Hyrrä-palvelussa.

Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Kun hakemuksen tai lisätietojen toimittaminen ei vaadi postitusta tai vierailua ELY-keskuksessa, asiointi on sujuvaa ja nopeaa.

Hyrrä-palveluun kirjautumista varten tarvitaan Katso-tunniste, jonka saa osoitteesta yritys.tunnistus.fi. Katso-palvelussa viljelijä voi valtuuttaa esimerkiksi neuvojan täyttämään hakemuksen puolestaan. Tarvittaessa tunnistautuminen voidaan tehdä myös henkilötunnuksella. Lisäksi asiointia varten tarvitaan pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti. Lisätietoa ja linkki Hyrrä-palveluun on osoitteessa www.mavi.fi/hyrra.

 

Lisätietoja aloitustuesta Maaseutuvirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0295 31 2412
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi