2.11.2015

Maaseutuvirasto maksaa vuosina 1995–2010 tehtyjen ympäristötuen erityistukisopimusten mukaiset tuet 5.11.2015 alkaen. Tuen saavat kaikki kevään 2015 tukihaussa erityistukisopimuksen maksua hakeneet noin 1300 maatilaa.

Ympäristötuen erityistuet maksetaan yhdessä erässä lukuun ottamatta Lietelannan sijoittaminen peltoon -sopimusta, jonka mukainen tuki maksetaan kahdessa erässä. Tuen ensimmäinen erä maksetaan 5.11. alkaen ja toinen erä keväällä 2016.  Ensimmäisessä erässä maksetaan 80 % tuen kokonaismäärästä.

Voimassa olleita maatalouden ympäristötuen erityistukien sopimuksia oli mahdollista jatkaa uudelle ohjelmakaudelle kevään 2015 päätukihaun yhteydessä.

Ympäristötuen erityistukien tarkoituksena on harjoittaa maatalous- ja puutarhatuotantoa kestävillä tuotantomenetelmillä niin, että ympäristön ja vesistöjen kuormitus vähenee ja maaseudun luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Ympäristötuen erityistuet sisältyvät EU:n osarahoittamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Riikka Klemola
0295 31 2430
etunimi.sukunimi@mavi.fi