29.12.2016

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on vuodesta 2017 alkaen 1.1.–31.12. Viljelijät voivat hakea hyvinvointikorvausta vuodelle 2017 verkkoasiointipalvelu Vipussa 11.–31.1.2017. 

Kaikki nykyiset hyvinvointikorvauksen sitoumukset päättyvät 31.12.2016. Uutta sitoumusta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta tulevalle vuodelle.

Toimenpiteiden valinta ja maksun haku yhdellä kertaa

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja siipikarjatilat arvioivat lisäksi hakemuksella vuoden 2017 keskimääräisen eläinmääränsä.  Eläinryhmät kannattaa ilmoittaa huolellisesti, ja sioista ilmoitettavien tietojen on vastattava sikarekisterissä olevia tietoja. Korvaus maksetaan korkeintaan hakemuksella arvioidun eläinmäärän mukaan.

Korvauksen hakeminen yksinkertaistuu aiemmasta, sillä hyvinvointikorvauksen maksua ei tarvitse hakea enää erillisessä haussa, vaan se hoituu toimenpiteiden valinnan yhteydessä.

Maaseutuvirasto suosittelee hakemuksen tekoa sähköisesti Vipu-palvelussa. Viljelijä voi kuitenkin halutessaan tehdä hakemuksen myös lomakkeella 472, joka on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi 11.1.2017 lähtien.

Sitoumusehtoja noudatettava vuoden alusta lähtien

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla mavi.fi-sivustolta. Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2017 lähtien. Suurin osa hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan aiempaan sitoumukseen nähden.

Eläinmääräilmoitus sioista ja siipikarjasta

Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekistereistä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat sikojen ja siipikarjan määrät, joista maatilojen on tehtävä itse ilmoitus sitoumusajan päätyttyä.

Sika- ja siipikarjatilojen, joilla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus 1.5.2015–31.12.2016, tulee ilmoittaa vuoden 2016 toteutuneet eläinmäärät 15.2.2017 mennessä. Eläinmääräilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa 11.1.2017 lähtien. 

Vuodelle 2017 eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä 15.2.2018 mennessä.

 

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
0295 31 2463

Ylitarkastaja Ulla Sihto
0295 31 2443

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 1.1.–31.12.2017

Ohjevideo