21.9.2015

EU:n eläinpalkkion saamiseksi eläimen rekisteröinti- ja tunnistusvaatimusten pitää olla kunnossa viimeistään palkkiokelpoisuuden ensimmäisenä päivänä. Tämä koskee vuodesta 2015 alkaen maksettavia EU:n eläinpalkkiota eli nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita. Vaatimus johtuu Euroopan komission asetusmuutoksesta, joka säätää palkkion maksua. 

Eläimestä ei enää makseta palkkiota kyseisenä tukivuonna, jos palkkioeläintä koskeva ilmoitus myöhästyy. Lisäksi ilmoituksen myöhästymisestä aiheutuu valvontasääntöjen mukaiset seuraamukset.

Aiemmin nauta- ja lypsylehmäpalkkiossa oli käytössä viivepäivien vähennys palkkiosta. Komission asetusmuutos merkitsee, että tästä luovutaan nyt kokonaan.

Maaseutuviraston verkkosivustolla on tietoa eläimen rekisteri-ilmoitusten tekemisestä

(www.mavi.fi > tuet ja palvelut > viljelijä > nautapalkkio)

(www.mavi.fi > tuet ja palvelut > viljelijä > lypsylehmäpalkkio)

(www.mavi.fi > tuet ja palvelut > viljelijä > lammas- ja vuohipalkkiot). 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta (toimeenpano):

Ylitarkastaja Marika Lehtinen, puh. 0295 31 2489, etunimi.sukunimi@mavi.fi.

Lisätietoja MMM:stä (notifiointi):

Ylitarkastaja Auli Nurmi, puh. 0295 16 2304, etunimi.sukunimi@mmm.fi.