2.6.2016
 

Eläinpalkkioita hakeneiden viljelijöiden on tehtävä ilmoitus aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä 15.6.2016 mennessä. Maatila ei voi saada hakemiaan eläinpalkkioita lainkaan, jos se ei ole tehnyt aktiiviviljelijäilmoitusta. Ilmoitus aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä on tukiehto EU:n suorissa ja ohjelmaperusteisissa tuissa. 15.6.2016 mennessä tehtävä ilmoitus koskee tukivuotta 2016.

Peltotukia hakevat viljelijät voivat tehdä aktiiviviljelijäilmoituksen Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä. Jos maatila ei hae peltotukia, ilmoituksen voi tehdä vain lomakkeella 101B. Lomake on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Vuosittainen aktiiviviljelijäilmoitus on ollut edellytys tukien maksamiselle vuodesta 2015 lähtien. EU:n eläinpalkkiot haetaan toistaiseksi voimassa olevalla osallistumisilmoituksella, joten eläintilat eivät välttämättä tee tukihakemusta joka vuosi. Sen vuoksi aktiiviviljelijäilmoituksen teko on muistettava erityisesti silloin, jos tila on hakenut pelkästään nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota, kuttupalkkiota tai teuraskaritsa- ja kilipalkkiota.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Eläinpalkkiot

Ylitarkastaja Marika Lehtinen

 0295 31 2489 

Aktiiviviljelijän määritelmä

Ylitarkastaja Katja Anttila

0295 31 2435 

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 


Muokattu 6.6.2016, lisätty virke: 

15.6.2016 mennessä tehtävä ilmoitus koskee tukivuotta 2016.