12.12.2017

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2018 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa 8.–31.1.2018. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2018.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja siipikarjatilat arvioivat lisäksi hakemuksella vuoden 2018 keskimääräisen eläinmääränsä.  Eläinryhmät kannattaa ilmoittaa huolellisesti, sillä korvaus maksetaan korkeintaan hakemuksella arvioidun eläinmäärän mukaan.

Sitoumusehtoja noudatettava vuoden alusta lähtien

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla mavi.fi-sivustolta. Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2018 lähtien.

Suurin osa hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan vuoden 2017 sitoumusehtoihin nähden. Merkittävin muutos on, että siipikarjan ulkoilu -toimenpide ei ole valittavissa enää ensi vuonna.

Eläintilat saavat halutessaan neuvontaa tukiehdoista ja toimenpiteiden valinnasta maatilojen neuvontajärjestelmään kuuluvalta neuvojalta. Tilan maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista.

Eläinmääräilmoitus sioista ja siipikarjasta

Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekistereistä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat sikojen ja siipikarjan määrät, joista maatilojen on tehtävä itse ilmoitus sitoumusajan päätyttyä.

Sika- ja siipikarjatilojen, joilla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus vuonna 2017, tulee ilmoittaa toteutuneet eläinmäärät 15.2.2018 mennessä. Eläinmääräilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa 8.1.2018 lähtien.

Vuodelle 2018 eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä 15.2.2019 mennessä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 1.1.–31.12.2018 

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Timo Keskinen
0295 31 2463
etunimi.sukunimi@mavi.fi