​2.4.2015

Eläinten hyvinvointikorvausta voivat hakea tästä keväästä lähtien nauta- ja sikatilojen lisäksi myös lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hakemuksen voi tehdä Vipu-palvelussa (vipu.mavi.fi) tai paperilomakkeella 12.5.2015 saakka. Maaseutuvirasto on julkaissut sitoumusehdot osoitteessa www.mavi.fi.

Korvauksella rahoitetaan peruslainsäädännön ylittäviä toimenpiteitä, jotka edistävät tuotantoeläinten hyvinvointia. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ulkoilu ja virikkeet sekä erilaiset pito-olosuhteisiin liittyvät toimet, kuten lisätila ja sairaskarsinat.

Vipu helpottaa hakemista

Hakemuksen tekeminen on helpointa Vipu-palvelussa, sillä Vipu estää automaattisesti sellaisten toimenpiteiden valitsemisen, joita ei voi toteuttaa samaan aikaan. Hakemiseen voi liittyä myös muita rajoituksia: esimerkiksi luomukotieläintilat eivät voi valita sellaisia toimenpiteitä, joista niille maksetaan jo luomukorvausta.

Yksivuotinen sitoumus

Korvaus maksetaan 1–2 erässä eläinmäärän perusteella. Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät saadaan Eviran eläinrekistereistä suoraan, eikä niitä tarvitse hakemuksessa ilmoittaa. Sikojen ja siipikarjan osalta hakemuksessa ilmoitetaan haettu eläinmäärä, jota voidaan vähentää, kun toteutuneet eläinmäärät ilmoitetaan tammikuussa 2016.

Eläinten hyvinvointikorvaus on EU:n osarahoittama tukimuoto, jota on voinut hakea vuodesta 2008 lähtien.  Aikaisemmin tukea maksettiin vain nauta- ja sikatiloille ja siihen sitouduttiin viideksi vuodeksi.  Uuteen eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoudutaan tästä lähtien vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisenä sitoumusvuonna kesto on pidempi: sitoumus tehdään ajalle 1.5.2015–31.12.2016.

Lisätietoa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Eläinten hyvinvointikorvaus:
Ylitarkastaja Timo Keskinen (naudat ja siat)
0295 31 2463
Ylitarkastaja Ulla Sihto (lampaat ja vuohet sekä siipikarja)
0295 31 2443
Vipu-palvelu:
Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Sitoumusehdot