5.9.2017

EU-komissio on hyväksynyt Suomen hakemuksen viljelijätukien normaalia korkeampien ennakkojen maksamiseksi syksyllä 2017. Poikkeus koskee Suomessa maaseutuohjelmaan sisältyviä ohjelmaperusteisia korvauksia eli luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta ja luomukorvausta.

Poikkeuksen perusteella viljelijälle voidaan maksaa ennakkoon 85 % korvauksen määrästä, kun normaalisti ennakon suuruus on 75 %. Poikkeus mahdollistaa noin 75 miljoonan euron maksamisen viljelijöille normaalia aiemmin.

Perusteena on poikkeuksellisista sääoloista aiheutuvien viljelijöiden taloudellisten ongelmien helpottaminen. Asetusmuutos koskee Belgiaa, Espanjaa, Italiaa, Latviaa, Liettuaa, Portugalia, Puolaa, Suomea, Tsekkiä ja Unkaria.

- Otin asian esille heinäkuun neuvostossa ja saimme päätöksen tällä kertaa nopeasti, iloitsee maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

- Tukien ennakkomaksujen korotusmahdollisuus tullaan Suomessa käyttämään hyväksi täysimääräisesti maaseutuohjelman mukaisissa pinta-alakorvauksissa.

Maaseutuvirasto maksaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen korotetut ennakot lokakuussa. Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan maatiloille yhteensä noin 422 miljoonaa euroa ja luomukorvauksen ennakkoa noin 33 miljoonaa euroa.

Marraskuussa Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille ympäristökorvauksen ennakot. Ennakkoa maksetaan sitoumusten perusteella yhteensä noin 185 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten mukaisia korvauksia tulee maksuun noin 16 miljoonaa euroa, ja aiempien ohjelmakausien erityistukisopimusten mukaisia korvauksia noin 700 000 euroa.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Juha Palonen
02951 62356
juha.palonen@mmm.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne(at)mavi.fi