5.2.2016

EU-rahoitteisia tiedotus- ja menekinedistämisohjelmaehdotuksia koskeva haku on avattu. Haku päättyy 28. huhtikuuta. EU-rahoitteinen maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisjärjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti maataloustuotteiden viejille. Laajempi tuotevalikoima, alkuperän ja tuotemerkkien salliminen kannustavat hakijoita toteuttamaan EU-rahoitteisia ohjelmia myös sisämarkkinoilla.

Hakemukset jätetään jatkossa EU:n kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioista vastaavaan toimeenpanovirastoon CHAFEA:n sähköiseen portaaliin. Lisäksi komissio järjestää kiinnostuneille toimijoille infopäivän Brysselissä 26.2.2016.

Tuotevalikoima on kasvanut

Uuden järjestelmän piiriin kuuluu jatkossa aiempaa laajempi tuotevalikoima. Ohjelmia voi toteuttaa sekä sisämarkkinoilla että EU:n ulkopuolella laajasta valikoimasta maataloustuotteita sekä lisäksi joistakin elintarvikkeista, kuten suklaasta ja siitä saaduista tuotteista sekä leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteista.

Uutta on myös, että tuotemerkit ja kansallinen alkuperä saavat olla näkyvillä messuilla, näyttelyissä ja maistattelutilaisuuksissa. Ohjelmilta edellytetään myös EU-ulottuvuutta, joka tulee näkyä ohjelman materiaaleissa ja niissä esitettävissä viesteissä.

Maito ja sianliha korostuvat

Vuoden 2016 budjetti tiedotus- ja menekinedistämistoimiin on EU-tasolla yhteensä 111 miljoonaa euroa. Sisämarkkinoilla yhdestä jäsenvaltiosta tulevan hakijan ohjelmaehdotuksissa budjetissa painotetaan sianliha- ja meijerialan ohjelmia sekä laatujärjestelmistä tiedottamista.

Kolmansissa maissa toteutettaviin yhden jäsenvaltion ohjelmiin on budjetoitu 67,9 miljoonaa euroa, josta 21 miljoonaa on varattu pelkästään maito- ja sianlihaohjelmille tai niiden yhdistelmille. Useasta jäsenvaltiosta tulevien toimijoiden ehdottamiin multiohjelmiin on varattu 14,3 miljoonaa euroa.

EU rahoittaa tukikelpoisista kustannuksista 70–80% riippuen siitä, onko ohjelma yhden jäsenmaan toimijoiden vai useista eri jäsenvaltioista tulevien toimijoiden yhdessä ehdottama ja onko kyse EU:n sisämarkkinoilla vai EU:n ulkopuolella toteutettavasta ohjelmasta.

CHAFEA:n sivuilta löytyy lisätietoa hausta, suomenkieliset hakuohjeet sekä myöhemmin infopäivän taltioidut puheenvuorot. Myös Mavi ohjeistaa hakijoita ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Eveliina Viitanen, ylitarkastaja
0295 31 2365
etunimi.sukunimi@mavi.fi