15.4.2014

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta puutavara-asetuksen mukaista valvontaorganisaatiota (monitoring organisation). Hyväksytyt uudet valvontaorganisaatiot ovat Bureau Veritas ja Control Union, joista kummatkin tarjoavat palveluita koko EU:n alueella.

Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla.

Euroopan komission EUTR-sivusto

EUTR Maaseutuviraston sivustolla

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Marko Lehtosalo
0295 31 2397
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi