19.10.2016

Euroopan unioni ja Indonesia ovat saaneet päätökseen neuvottelut laittoman puunhakkuun ja siihen liittyvän kaupan torjumisesta. Kumppanuussopimuksella (VPA-sopimus) osapuolet sitoutuvat noudattamaan FLEGT-lupajärjestelmää. Luvalla varmistetaan, että puu ja puutuotteet ovat laillisesti tuotettuja.

Euroopan komissio on julkaissut sopimukseen liittyen EU:n virallisessa lehdessä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1387/2016. Sen perusteella ensimmäinen FLEGT-luvallinen erä voi lähteä Indonesiasta 15.11.2016.

Sähköinen järjestelmä tulossa lupakäsittelyyn

EU-komissio on ottamassa sähköisen järjestelmän (FLEGIT) käyttöön FLEGT-lupien käsittelyssä. Komissio julkaisee FLEGIT:n noin kaksi viikkoa ennen lupajärjestelmän käynnistymistä. Myös Maaseutuvirasto tiedottaa FLEGIT-tietojärjestelmän käynnistymisen aikataulusta lähiviikkoina. Lupajärjestelmän käynnistymiseen saakka puuperäisten tuotteiden maahantuontia koskevat samat puutavara-asetuksen vaatimukset kuin tähänkin asti.

FLEGT-lupa on fyysinen lupapaperi, joka on sekä edellytys puutuotteiden viennille Indonesiasta että edellytys tuonnille EU:n alueelle. Vaikka luvan hyväksyntä suoritetaan sähköisen järjestelmän kautta, myös itse lupapaperi tulee jatkossa toimittaa Maaseutuvirastoon ennen tavaroiden tullausta.

Laittomien hakkuiden vastaisen EU FLEGT -toimintaohjelman tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä työtä laittoman puunhakkuun ja siihen liittyvän kaupan torjumiseksi. Lisää tietoa lupajärjestelmästä ja EU:n puutavara-asetuksesta löytyy Mavin verkkosivustolta ja myös komission ja European Forest Instituten EFI:n yhteistyössä julkaisemasta usein kysytyt kysymykset verkkosivulta.

 

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Shingo Masuda
0295 31 2408
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Ylitarkastaja Tuija Jämbäck
0295 31 2494
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Sähköposti: tuovi(at)mavi.fi