18.2.2013

Viljelijätukihaun hakuopas ja täyttöohjeet on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla. Vuoden 2013 hakuopas on osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas ja täyttöohjeet osoitteessa www.mavi.fi/tayttoohjeet. Tukihakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa https://vipu.mavi.fi 19.3. alkaen.

Esitäytetyt lomakkeet ovat saatavilla Vipu-palvelusta ja ne myös postitetaan niille tiloille, jotka ovat tilanneet lomakkeet vuoden 2012 viljelijätukihaussa. Lomakkeet ja muut aineistot postitetaan useassa erässä siten, että ne ovat perillä maaliskuun loppuun mennessä.

Tukihakemukset on palautettava Vipu-palvelussa 30.4.2013 klo 23.59 mennessä. Vipu-palvelussa hakemuksen voi täyttää silloin, kun se parhaiten sopii ja hakemusta voi muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. Myös neuvojan voi valtuuttaa täyttämään sähköisen hakemuksen puolestaan.

Hakemukset voi toimittaa myös paperilla maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2013. Tukihakulomakkeet ovat saatavilla osoitteesta saa sähköisenä osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Vipu-palvelun tunnukset haetaan lomakkeella 405 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo tukien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.