26.1.2018

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta vuonna 2018 hakevan maatilan kannattaa huomioida jo alkuvuonna, että hevosten ja ponien tulee olla kokonaan tuenhakijan hallinnassa. Vaatimus täyttyy myös siinä tapauksessa, jos eläin on yhteisomistuksessa tai -hallinnassa tuenhakijan perheenjäsenen kanssa. Vaatimus täyttyy, kun eläin on yhteisomistuksessa tai -hallinnassa

  • tuenhakijan ja hänen puolisonsa kanssa

  • tuenhakijan ja hänen alaikäisen lapsensa tai alaikäisten lastensa kanssa

  • tuenhakijan ja hänen puolisonsa sekä alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten kanssa.

Vaatimus ei täyty, jos eläin on ainoastaan tuenhakijan puolison tai alaikäisen lapsen/lasten hallinnassa. Vaatimus ei täyty myöskään siinä tapauksessa, että eläin on tuenhakijan puolison ja alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten yhteisomistuksessa tai -hallinnassa.

Eläintilat voivat käyttää hevosten ja ponien eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen eläintiheyslaskennassa. Hevosista ja poneista on tehtävä vuosittain eläinmääräilmoitus, josta ilmenee, kenen hallinnassa eläin on edellisenä vuonna ollut. Eläinmääräilmoitus tehdään alkuvuonna edellisen vuoden toteuman mukaan. 

Uusi vaatimus eläinten hallinnassaolosta on tullut voimaan vuonna 2018, joten se ei koske vielä eläinmääräilmoitusta vuodelta 2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tiedotetta on täydennetty 1.2.2018: lisätty tarkennus, että uusi vaatimus on tullut voimaan vuonna 2018.