24.4.2015

Pohjoisten kotieläintukien ennakoiden maksaminen hevosten ja uuhien osalta alkaa viikolla 18. Ennakot maksetaan vuoteen 2014 asti käytössä olleita eläinyksikkökertoimia käyttäen, koska komissio ei ole vielä hyväksynyt hevosten ja uuhien ey-kertoimien korotusta.

Kuttujen ey-kerroin tulee olemaan pienempi vuoteen 2014 asti käytössä olleeseen kertoimeen verrattuna. Kuttujen ennakoita ei voida tässä yhteydessä maksaa, koska maksettava ennakko voi olla suurempi kuin lopullinen tuki ja silloin jo maksettua ennakkoa joudutaan perimään takaisin. Kuttujen osalta ennakot voidaan maksaa, kun komissio on hyväksynyt kerroinmuutoksen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
Puh. 0295 31 2285
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi