​2.3.2015

Koko maassa maksettavan sika- ja siipikarjatalouden tuen sekä tukialueella C maksettavan pohjoisen kotieläintuen vuoden 2015 ennakot ovat haettavissa.
 
Ennakot sika- ja siipikarjatalouden tuesta sekä nautojen, uuhien, kuttujen ja hevosten pohjoisesta kotieläintuesta haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta viimeistään ma 23.3.2015. Jos viljelijä hakee ennakkoa naudoista, uuhista ja/tai kutuista, hänen on ennakkoa hakiessaan palautettava myös osallistumisilmoitus.

Vuonna 2015 naudoista, uuhista ja kutuista maksetaan ennakkoa 75 % ja hevosista 60 % tuen lopullisesta kokonaismäärästä. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa maksetaan 75 % tuenhakijan hallinnassa 1.3.2015 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä. Ennakot maksetaan arvion mukaan huhtikuussa.
 
Lopullisia kansallisia kotieläintukia haetaan viimeistään 30.4.2015 sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeilla 101B (sika- ja siipikarjatalouden tuki), 101C (hevoset) ja 184 (naudat, uuhet ja kutut) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
 
Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat tulostettavissa internetosoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi+lomakenumero (esim. mavi139).

Kansallisten kotieläintukien hakuohjeet 2015


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Pia Mattila
0295 31 2442
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi