14.3.2016

Vain harva kasvihuoneyrittäjä hakee enää tukia paperilomakkeilla. Parin viime vuoden aikana valtaosa kasvihuoneyrittäjistä on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Tämän kevään kasvihuonetuen haussa noin 80 prosenttia hakemuksista tehtiin sähköisesti Vipu-palvelussa. Hakuaika päättyi helmikuun lopussa.

Kasvihuonetuen hakeminen sähköisesti on ollut mahdollista vuodesta 2014 lähtien. Tänä vuonna enää joka viides hakija teki hakemuksensa paperilomakkeella. Kasvihuoneyrittäjät tekivät yhteensä 852 hakemusta, joista vain 171 tehtiin paperilomakkeelle.

Edellisen vuoden kasvihuonetiedot ovat valmiina Vipu-palvelussa, joten sähköinen hakemus on helppo jättää. Eniten kasvihuonetuotannon tuen hakijoita on Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueilla.

Kasvihuonetuotannon tuki on ensimmäinen ELY-keskuksesta haettava tuki, jota on ollut mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelussa. Kunnista haettavia tukia on ollut mahdollista hakea sähköisesti vuodesta 2009 lähtien.
 
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423

Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi