16.3.2015

 Kasvihuoneyrittäjät ovat siirtyneet ripeästi sähköiseen asiointiin. Tänä keväänä kasvihuonetukea hakeneista yrittäjistä jo 65 prosenttia teki hakemuksensa sähköisesti Vipu-palvelussa. Sähköisten hakemusten osuus kasvoi merkittävästi viime vuodesta.

Hakijat ovat antaneet sähköisestä asioinnista positiivista palautetta. Tämä oli toinen peräkkäinen vuosi, kun hakemuksen pystyi jättämään verkossa. Viime vuonna puolet hakijoista teki hakemuksensa sähköisesti.

Tuenhakijoiden kasvihuonetiedot olivat tänä keväänä valmiina Vipu-palvelussa, joten tukihakemus oli entistäkin helpompi jättää. Paperilomakkeita ei enää lähetetty tuenhakijoille. 

Kasvihuonetuotannon tuen haku päättyi 2.3. Eniten kasvihuonetuotannon tuen hakijoita on Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien alueilla.

Kasvihuonetuotannon tuki on ensimmäinen ELY-keskuksesta haettava tuki, jota on ollut mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelussa. Kunnista haettavia tukia on ollut mahdollista hakea sähköisesti vuodesta 2009 lähtien.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
0295 31 2423

Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi