4.2.2016

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 29.2.2016 mennessä. Haku tapahtuu sähköisesti Vipu-palvelun kautta (https://vipu.mavi.fi). Viimeisen hakuajankohdan jälkeen tukea voi hakea ainoastaan lomakkeella 109, joka toimitetaan ELY-keskukseen.

Kasvihuonetuen ennakko maksetaan näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on AB-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

Ehdot ennallaan

Tuenhakijaa, viljelyä ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat pääosin ennallaan. Sadonkorjuuta ei enää vaadita paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osana. Poikkeuslupia ei enää myönnetä. Viljelymuutoksista on ilmoitettava viipymättä tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa.

Vuodesta 2017 lähtien kasvihuonetukien myöntö keskitetään Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ahvenanmaan valtionvirasto hoitaa edelleen oman alueensa tukikäsittelyn.

Kasvihuoneiden perustiedot valmiina hakuun

Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat jo Vipu-palvelussa. Jos huoneiden perustiedoissa mikään ei ole muuttunut viime vuoteen verrattuna, ei sähköisessä tukihaussa tarvitse syöttää kuin kasvien vuoden 2016 viljelytiedot. 

Ensimmäinen sähköinen tukihakemus?

Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole ennen hakenut tukea, tulee hänen täyttää ja palauttaa lomake 456 kuntaan. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa. Oman alueesi ELY-keskuksen tukihakemuskäsittelijältä voi kysyä ongelmatilanteissa neuvoa Vipu-palvelun kautta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi