5.2.2018

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 2.3.2018 mennessä Vipu-palvelussa. Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat hakijan apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2018 viljelytiedot.  

Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut tukea Vipu-palvelussa, hänen tulee täyttää ja palauttaa kuntaan lomake 456. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Sähköisessä asioinnissa on muutaman päivän käyttökatko helmikuun lopulla. Maaseutuvirasto tiedottaa katkon ajankohdasta erikseen tarkemmin.

Tarvittaessa tukea voi hakea myös lomakkeella 109, joka on saatavilla Maaseutuviraston verkkosivuilta osoitteesta www.mavi.fi/oppaatjalomakkeet/viljelija/lomakkeet. Lomake on toimitettava tukea käsittelevään ELY-keskukseen.

Tukea käsitteleviä viranomaisia on kolme. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon hakemukset. Pohjanmaan ELY-keskus vastaanottaa hakemukset Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin alueilta. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Ehdot ennallaan

Tuenhakijaa, viljelyä ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat ennallaan. Sadonkorjuuta ei vaadita paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osana eikä poikkeuslupia myönnetä. Viljelymuutoksista on ilmoitettava viipymättä tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa.

Viljelysuunnitelmaan tulevat muutokset on ilmoitettava erillisellä vapaamuotoisella ilmoituksella tukea käsittelevään ELY-keskukseen. Muutoslomake 109L on poistettu käytöstä.

Kasvihuonetuen ennakko maksetaan arviolta huhtikuun lopulla ja loppuosa lokakuussa. Tukitaso on AB-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:  
Tarkastaja Kitty Enberg          
puh. 0295 02 2555   
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi           

Lisätietoja Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Tarkastaja Leila Fant
puh. 0295 02 8547
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi