30.1.2013

Kasvihuonetuen viimeinen hakupäivä on 28.2.2013. Tukihakemuslomakkeet postitetaan viime vuonna kasvihuonetukea hakeneille helmikuun alussa. Lomake löytyy myös internetsivulta (www.suomi.fi/lomakkeet) numerolla 109. Hakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Tuen ehdoissa päivämäärämuutos

Tuen ehtoja on muutettu eräiltä osin. Viljelykasvit tulee nyt olla lopullisella viljelypaikallaan 15.5. (ennen päivämäärä oli 1.5.). Myös tuen edellytykset, tukeen oikeuttava viljelypinta-ala ja kasvihuoneiden hallinta ratkaistaan 15.5. tilanteen mukaan. Muutoksella pyritään tuotteiden markkinoille tulon tasaamiseen. Osasyynä on lisäksi viime syksyn sateisten säiden vaikutukset eräiden lämmityspolttoaineiden saatavuuteen.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen ja viime vuotista tasoa hieman alempi.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 020 77 25740
etunimi.sukunimi@mavi.fi