27.1.2014

Maaseutuvirasto joutuu vaihtamaan peltolohkorekisterinsä koordinaattijärjestelmän. Vaihdos merkitsee, että kaikki peltopinta-alat on laskettava uudelleen. Syynä on siirtyminen EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän käyttöön valtionhallinnossa. Maanmittauslaitos siirtyi EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän käyttöön kaikissa tuotteissaan vuonna 2010 ja lopetti tuen muille koordinaattijärjestelmille vuoden 2012 lopussa. Muutokseen vaikuttaa myös se, että Maaseutuviraston tietojärjestelmien ylläpito on siirtynyt vuodenvaihteessa Maanmittauslaitokseen.

Valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä ovat kartoituksen ja karttojen, paikkatietojen käytön ja navigoinnin perusta. Maanmittauslaitos ja Geodeettinen laitos ovat luoneet Suomen koordinaatiston yhteisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän mukaan. Tarkkuutta ja tasalaatuisuutta parantava EUREF-FIN -järjestelmämme on jo laajasti käytössä valtionhallinnossa.

Maanmittauslaitos alkoi itse vuonna 2010 käyttää yleiseurooppalaista koordinaattijärjestelmää mm. yleisissä kartastotöissä, painetuissa kartoissa ja kiinteistötoimituksissa. Maaseutuvirastossa uuteen koordinaattijärjestelmään siirtyminen toteutetaan tämän vuoden alussa ennen kevään viljelijätukihaun alkamista ja siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle.

Koordinaattijärjestelmän vaihdos koskee Maaseutuvirastossa peltolohkorekisteriä, jota käytetään maataloustukien hallinnoinnissa, valvonnassa, suunnittelussa ja raportoinnissa. Peltolohkorekisteriin on tallennettu kaikkien pinta-alaperusteista tukea hakeneiden maatilojen talouskeskusten ja peruslohkojen sijaintitiedot ja tunnistetietoja, kuten peruslohkotunnus, pinta-ala, kehämitta ja rajaviivan tyyppi. Rekisteri sisältää noin miljoonan peltolohkon tiedot.

Peltopinta-alat lasketaan uudelleen

Julkisen hallinnon suositukset määrittävät EUREF-FIN-koordinaatiston ja karttaprojektiot. Karttaprojektio on menetelmä, jossa karttoihin korjataan matemaattisesti maapallon kaarevuuden ja litistyneisyyden aiheuttamat vääristymät. Pinta-ala saadaan uudessa ETRS-TM35FIN-karttaprojektiossa tarkemmin vastaamaan todellista pinta-alaa ja aiemmat projektiovirheet pienenevät. 

Siirtyminen EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän käyttöön Maaseutuviraston järjestelmissä tarkoittaa peltolohkorekisterissä olevien pinta-alojen laskemista uudelleen. Monilla peltolohkoilla pinta-alat tulevat muuttumaan. Jos tilan pinta-ala ja lohkomäärä ovat suuret, alat muuttuvat enemmän kuin pienillä tiloilla. Osassa Suomea pinta-alat pysyvät myös täsmälleen ennallaan.

Koko maassa pinta-alamuutoksia tulee noin 48 000 maatilalle. Näistä tiloista noin neljäsosalla tilan kokonaispeltoala pienenee 1 aarin, puolella 2–5 aaria ja lopulla noin neljäsosalla enemmän kuin 5 aaria. Koko maan osalta ainoastaan 17 suurella tilalla pinta-ala pienenee yli puoli hehtaaria. 

Viljelijälle koordinaattijärjestelmän muutos tarjoaa yhteiskäyttöisyyden Maanmittauslaitoksen aineistojen kanssa. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen kaikki ilmakuvat ovat ilmaiseksi ladattavissa avoimien aineistojen latauspalvelusta ja ne ovat suoraan yhteensopivia Mavin peltolohkoaineiston kanssa. GPS-satelliittipaikannuksen käyttämässä WGS84-koordinaattijärjestelmässä tehdyt GPS-mittaukset istuvat nyt myös suoraan peltolohkoille. Lisäksi Geodeettisen laitoksen ilmainen korjauspalvelu antaa mahdollisuuden saada tarkkaa mittausdataa, jos tilalla harjoitetaan täsmäviljelyä.

Uudet pinta-alat ovat käytössä kevään tukihaussa

EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän mukaiset pinta-alat ovat nähtävissä Vipu-palvelussa. Samoin keväällä lähetettävällä yhteenvetolomakkeella ovat EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän mukaiset pinta-alat. 

Uusia pinta-aloja käytetään vuoden 2015 tukihausta lähtien maataloushallinnon tietojärjestelmissä. Uudet pinta-alat eivät tule aiheuttamaan takautuvia seuraamuksia eivätkä aiheuta muutoksia voimassa oleviin sitoumuksiin.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367, etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Tekniset lisätiedot, johtava paikkatietoasiantuntija Åke Möller
0295 31 2330, etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Lisätietoja Maanmittauslaitoksesta:
Johtava asiantuntija Marko Ollikainen
040 779 3726, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät