1.12.2015

Sianlihantuottajat ja maidontuottajat voivat hakea kriisitukea 1.–18.12.2015. Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Kriisitukea maksetaan maitotiloille yhteensä noin 10 miljoonaa euroa ja sikatiloille yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.

Väliaikaista poikkeuksellista kriisitukea sianlihantuottajille haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 388, joka on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Maaseutuvirasto maksaa tuen vuoden 2015 touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä päivänä sikarekisteriin merkittyjen sikojen keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tuki on enintään 28 euroa emakkoa kohti ja enintään 8 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti. Tukea maksetaan koko Suomessa. Puolet tuesta maksetaan EU:n varoista ja puolet kansallisista varoista.

Väliaikaista poikkeuksellista kriisitukea maidontuottajille haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 481, joka on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Maaseutuvirasto maksaa tuen Kiintiörekisterin tietojen perusteella 1.1.–31.3.2015 markkinointiin ostetusta ja suoraan kuluttajalle myydystä maidosta. EU:n rahoittamaa tukea  maksetaan koko maassa enintään 0,85 senttiä litralta. Tilakohtainen maitokiintiö ei rajoita tuen maksamista.

Etelä-Suomessa maidontuottajille maksetaan lisäksi enintään 0,82 senttiä litralta kansallisesti rahoitettua tukea EU-tuen täydennyksenä. Pohjoisen tuen alueella vastaava kansallinen EU-tuen täydennys toteutetaan korottamalla vuoden 2015 marras–joulukuun litrakohtaista pohjoista tukea 1,5 senttiä litralta. Pohjois-Suomen kansallinen lisätuki maksetaan maidon tuotantotuen maksujen mukana.

Maaseutuvirasto maksaa 18.12.2015 mennessä haetut kriisituet kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy määrärahat vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi