9.1.2017

Viljelijöiden on ilmoitettava vuoden 2016 kuttutuen ja -palkkion perusteena oleva hyväksytty maitomäärä paperilomakkeella 410 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.1.2017 mennessä.  Lomake 410 on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi.

Kuttutuen ja -palkkion hakijoiden on ilmoitettava vuosittain hyväksytty maitomäärä, jonka on oltava vähintään 400 litraa/ kuttu.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
EU:n lammas- ja vuohipalkkio:
Ylitarkastaja Marika Lehtinen
0295 31 2489

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi