​​4.6.2014 

Viljelijät voivat tehdä Vipu-palvelussa ilmoituksen tukihaun jälkeen tekemistään kylvöalojen muutoksista 4.–16.6.2014.

Sähköisesti muutoksista ilmoitettaessa palautetaan aina kaikki tilan perus- ja kasvulohkotiedot, vaikka vain osaan lohkoista on tullut muutoksia. Muutoksista voi ilmoittaa Vipu-palvelussa myös tila, joka on päätukihaussa jättänyt hakemuksensa paperilomakkeilla.

Muutoksia ilmoittaessa kasvulohkotiedot voi esitäyttää Vipu-palvelussa jätettyjen päätukihaun tietojen perusteella. Jos tila on palauttanut päätukihaun lomakkeet paperilla, kasvulohkotiedot voi täyttää sähköisessä asioinnissa esimerkiksi kasvulohkojen ryhmätallennusominaisuutta hyödyntäen.

Viljelysuunnitteluohjelmistoista lähetettävän aineiston vastaanottaminen ei ole mahdollista Vipu-palvelussa. Jos tilalla on tarve tehdä peruslohkon rajakorjaus, jako, yhdistäminen tai uuden peruslohkon perustaminen, nämä ilmoitetaan kuntaan lomakkeella 102C ja paperikartalla.

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tietojärjestelmäasiantuntija
Jussi Peltoniemi
0295 31 2335

Erityisasiantuntija
Mirva Kauppinen
0295 31 2428

etunimi.sukunimi (at) mavi.fi