3.6.2015

Viljelijät voivat tästä päivästä lähtien ilmoittaa tukihaun jälkeen tehdyt kylvöalamuutokset sähköisesti Vipu-palvelussa (vipu.mavi.fi). Muutosilmoituksen voi tehdä 15.6.2015 asti. Sähköinen muutosilmoitus vähentää virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa kyseisten hakijoiden hakemusten käsittelyä kunnassa. – On erittäin tärkeää, että sähköisesti tukia hakeneet tilat tekevät myös kylvöalojen muutosilmoituksen Vipu-palvelussa. Sähköiset muutosilmoitukset jouduttavat kesän valvontojen valmistumista ja turvaavat maatilan tukien maksamisen ajallaan, painottaa ylijohtaja Leena Tenhola Maaseutuvirastosta. 

Sähköisesti muutoksia ilmoitettaessa palautetaan aina kaikki tilan perus- ja kasvulohkotiedot, vaikka vain osaan lohkoista olisi tullut muutoksia. Kasvulohkotiedot voi esitäyttää Vipu-palvelussa jätettyjen päätukihaun tietojen perusteella.

Vipuneuvoja on käytettävissä muutoshaun ajan. Vipuneuvojaa kannattaa hyödyntää esimerkiksi kesantojen määrän ja ympäristökorvauksen oikeiden kasvikoodien tarkistamisessa. Sähköistä muutosilmoitusta tehdessä on myös hyvä tarkistaa, täyttyväkö viherryttämisen ehdot kasvien muuttamisen jälkeen.

Palautettu muutosilmoitus kannattaa tulostaa tai tallentaa. Tulosteet ovat saatavissa myös jälkeenpäin Vipu-palvelun Päätukihaku-osiosta. Kevään aikana ilmoitetut kasvulohkojen rajat ovat nähtävissä Vipu-palvelussa syksyllä, mutta tulosteita voi tarvittaessa pyytää jo aiemmin kunnasta.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen
0295 31 2428
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi