​4.11.2015

ELY-keskukset ovat nyt aloittaneet päätöksenteon lainaa sisältävistä maatalouden investointitukihakemuksista ja nuoren viljelijän aloitustukihakemuksista.

ELY-keskukset tekevät päätöksiä ensin elokuun puoliväliin mennessä jätetyistä investointi- ja aloitustukihakemuksista. Päätettävänä on yhteensä noin 850 investointitukihakemusta ja noin 70 aloitustukihakemusta. Tähän mennessä yli puolet investointitukipäätöksistä ja 13 aloitustukipäätöstä on jo tehty. Nämä päätökset on tehty pelkästään avustusta sisältävistä hakemuksista. ELY-keskukset ovat pystyneet valmistelemaan myös lainatukea sisältäviä päätöksiä etukäteen ja sen ansiosta päätöksenteko niiden osalta etenee nyt normaalisti.

Investointitukien päätöksenteko ei ole edennyt kesällä ilmoitetussa tavoiteaikataulussa. Hakijoiden kannalta tilanne on ollut hankala, sillä lain mukaan viljelijä voi aloittaa tuetun investoinnin toteuttamisen vasta myöntöpäätöksen saatuaan. Maaseutuvirasto on nyt teettänyt Hyrrä-tietojärjestelmän toteutuksesta ulkopuolisen selvityksen, jonka suositusten perusteella toteutustapaa kehitetään.

Nuoren viljelijän aloitustuet maksetaan marraskuun lopulla. Samaan aikaan alkavat myös neuvontakorvauksen maksut. Marraskuun puoliväliin mennessä annetaan arvio päätöksenteon etenemisestä hanke- ja yritystukien osalta.

Hyrrä-järjestelmä on osa maataloushallinnon asioinnin sähköistämistä. Järjestelmällä haetaan ja käsitellään muun muassa maatalouden investointi- ja aloitustuet sekä maaseudun yritys- ja hanketuet. Tähän mennessä haetuista yritys- ja hanketuista lähes 90 prosenttia on haettu sähköisesti. Maatalouden investointitukien ensimmäisen hakukierroksen sähköisten hakemusten osuus oli 60 prosenttia.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi