19.1.2017

Viljelijöiden on tehtävä lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset vuodelta 2016 lammas- ja vuohirekisteriin tammikuun aikana. Ilmoitetut tiedot huomioidaan vuoden 2016 lammas- ja vuohipalkkioissa sekä uuhien ja kuttujen pohjoisissa kotieläintuissa.

Teurastamojen on tehtävä teuraskaritsojen ja -kilien teurastusilmoitukset viimeistään 31.1.2017. Viljelijöiden kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin lammas- ja vuohirekisteristä, että vuoden 2016 lammas- ja vuohipalkkion perusteena olevat teurastusilmoitukset ovat rekisterissä.

Jos teurastamo ei ole tehnyt teurastusilmoituksia viimeistään 31.1.2017, teurastetusta eläimestä ei myönnetä palkkiota. Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Maville ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista järjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on saatavilla Mavin internetsivuilla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

EU:n lammas- ja vuohipalkkio

Ylitarkastaja Marika Lehtinen

0295 31 2489

Uuhien ja kuttujen pohjoiset kotieläintuet

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436


etunimi.sukunimi(at)mavi.fi