14.5.2018 

Lihan kuljetusavustusta vuodelta 2017 voidaan maksaa kirjanpitovelvollisille lihan ostajille. Kuljetusavustusta voi hakea Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta hyväksyttyyn teurastamoon tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

Kuljetusavustusta myönnetään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden ja aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Kuljetusavustusta maksettaessa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen (5/2015) mukaista kuntakohtaista tukialuejakoa. Tukialueilla C3-P2 ja C3-P3 tuotetun lihan osalta maksetaan avustusta 39,41 euroa/tonni, tukialueilla C3-P4 ja C4-P4 tuotetun lihan osalta 69,07 euroa/tonni ja tukialueella C4-P5 tuotetun lihan osalta 157,84 euroa/tonni.

Lihan kuljetusavustusta haetaan lomakkeella 450, joka on toimitettava Maaseutuvirastoon viimeistään 6.6.2018.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Katriina Mattila

Puh. 0295 31 2472

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi