​30.9.2015

Maaseutuvirasto maksaa luonnonhaittakorvauksen ensimmäisen erän viljelijöille viikosta 41 alkaen. Viljelijät saavat maksuja tileilleen sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. Korvaus maksetaan noin 50 000 tilalle, kaikille luonnonhaittakorvausta vuonna 2015 hakeneille viljelijöille. Ensimmäinen erä on kokonaismäärältään noin 425 miljoonaa euroa. Viljelijä näkee omalle tilalleen maksettavan tuen määrän Vipu-palvelusta.

Hallintokomitean kokouksessa 24.9. Brysselissä EU-maat antoivat hyväksyntänsä sille, että luonnonhaittakorvauksen ensimmäisessä erässä voidaan 75 %:n sijaan poikkeuksellisesti maksaa 85 % korvauksesta. Kymmenen prosenttiyksikön korotus ensimmäiseen erään merkitsee, että viljelijöille maksetaan noin 50 miljoonaa euroa aiemmin kuin alun perin olisi ollut mahdollista. Tällä helpotetaan maatilojen maksukykyä vaikeassa taloustilanteessa.

Kotieläintiloille maksetaan lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta. Korotus maksetaan keväällä 2016.  

Luonnonhaittakorvaus on ensimmäinen tämän kevään tukihaussa haettu korvaus, joka maksetaan viljelijöille. Seuraavana vuorossa on ympäristökorvaus, joka maksetaan marraskuussa. Suomi maksaa uudistuneen EU-maatalouspolitiikan mukaisia tukia ensimmäisten maiden joukossa Euroopassa.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423

Ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449

etunimi.sukunimi (at) mavi.fi