​7.4.2015

Luonnonmarjoista eniten viime vuonna kerättiin myyntiin mustikkaa, lähes 6 miljoonaa kiloa. Mustikkasato oli runsas myöhään alkaneesta satokaudesta huolimatta. Paras sato saatiin Lapissa, jossa kerättiin yli puolet mustikan kokonaismäärästä.

Terveellistä mustikkaa käytetään paljon kotimaassa, mutta vienti ulkomaillekin lisääntyi. Luomumustikan myynti kasvoi merkittävästi, sillä Lapissa on suuret luomukeruualueet sekä runsaasti ulkomaisia poimijoita. Samat tekijät lisäsivät myös luomulakan myyntiä.

Vuonna 2013 saatiin puolukasta huippusato, minkä vuoksi puolukkavarastot olivat vielä täynnä eikä vienti vetänyt. Vuoden 2014 puolukkasato oli keskinkertainen ja paikoin heikko. Niinpä vuonna 2014 puolukkaa kerättiin myyntiin vain 3 miljoonaa kiloa, kun vuonna 2013 määrä oli yli 10 miljoonaa kiloa.

Lakkaa kerättiin myyntiin lähes 162 000 kiloa. Määrä oli edellisvuotta suurempi, vaikka silloin kokonaissato oli paljon parempi. Viime vuoden alhainen kilohinta lisäsi suoramyyntiä muun muassa turisteille.

Muita luonnonmarjoja kerättiin myyntiin varsin vähän. Ainoastaan erittäin runsas pihlajanmarjasato tuotti lähes 69 000 kilon myyntimäärän. Karpalomyynti jäi alle 12 000 kiloon.

Sienisato jäi heikoksi

Luonnonsienisato oli myöhässä ja se jäi useiden sienten osalta heikoksi. Poikkeuksen teki herkkutatti, jota ehdittiin lyhyen, mutta erittäin runsaan sadon aikana keräämään myyntiin lähes 370 000 kiloa.

Suurin osa sadosta kerättiin Itä-Suomessa. Herkkutattia oli runsaasti myös aivan eteläisessä Suomessa, mutta siellä järjestäytynyttä myyntikeräilyä on vähän. Kotitalouspoimijoilla olikin ainutlaatuinen tilaisuus kerätä herkkutattia omiin tarpeisiin. Herkkutatti on myös hyvä vientisieni, jota arvostetaan Etelä- ja Keski-Euroopassa.

Luomukeruualueet kasvoivat

Suomessa oli suuri joukko ulkomaalaisia poimijoita keräämässä luonnonmarjoja. Heidän keräämiensä luonnonmarjojen osuus kokonaismyynnistä oli 78 %. Lapin läänissä luku oli 90 %.

Sertifioituja luomukeruualueita on eniten Lapin ja Oulun lääneissä, muualla määrä on vähäinen. Lapissa luomualueisiin tuli huomattava lisäys vuonna 2013. Nyt parhaiden satojen sattuessa juuri näille alueille myös luomuehdot täyttävien luonnonmarjojen myynti lisääntyi merkittävästi.

Luonnonmarjojen poimintatuloja kertyi yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa, josta mustikan osuus oli 10 miljoonaa euroa. Poimintatuloista 52 % saatiin Lapin läänin alueella ja 36 % Oulun läänissä.

Sienten osalta eniten poimintatuloja saatiin Itä-Suomessa, joka keräsi 63 % tuloista. Luonnonsienitulot olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Tiedot perustuvat Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärätutkimukseen vuodelta 2014 (MARSI). Suomen Gallup Elintarviketieto Oy on kerännyt tutkimuksen tiedot marja- ja sienikauppaa harjoittavilta yrityksiltä. Otannassa ovat mukana alan keskeisimmät toimijat. Luvuista puuttuvat lisäksi monenlainen suoramyynti ja kotitarvepoiminta. Vain osa torikaupasta on mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen toimeksiantaja on Maaseutuvirasto.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät vuonna 2014 (Marsi 2014 -raportti)