​13.6.2014

ELY-keskukset tekevät viimeiset maaseudun hankkeiden ja yritystukien rahoituspäätökset kesäkuun loppuun mennessä. Tämä koskee myös Leader-ryhmien kautta haettavia yritys- ja hanketukia. Ohjelmakaudelle 2007–2013 varattu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus on saatu onnistuneesti käytettyä yritys- ja hanketukien osalta.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet lähes 6000 hanketta, jotka ovat saaneet maaseutuohjelman rahoitusta yhteensä yli 500 miljoonaa euroa. Maaseudun yritystukia on rahoitettu yli 10 000 kappaletta, yhteensä yli 300 miljoonan euron arvosta. Maaseudun yritys- ja hanketuet ovat EU:n maaseuturahaston osarahoittamia.

Maksua kannattaa hakea ajoissa

Tuensaajien tulee toteuttaa tuetut toimet tukipäätöksessä määritellyssä toteutusajassa. Loppumaksua on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. Maksua kannattaa hakea heti, kun se on mahdollista, jotta ruuhkilta maksuhakemusten käsittelyssä vältytään.

Uuden ohjelmakauden mukaisten maaseudun yritys- ja hanketukien haku alkaa vuonna 2015. Tällä hetkellä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 on komission käsiteltävänä. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kansallisia säädöksiä ja Maaseutuvirasto tukien hallinnointiin ja hakuun tarvittavia tietojärjestelmiä, lomakkeita ja ohjeita. Haun alkamisesta tiedotetaan, kun aikataulut ohjelman osalta tarkentuvat.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
p. 0295312415
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ylitarkastaja Noora Hakola
p. 0295 31 2409
 etunimi.sukunimi@mavi.fi