8.9.2014

Maaseutuverkoston toimintaa ohjelmakaudella 2014–2020 koordinoivan maaseutuverkostopalvelut-yksikön johtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Teemu Hauhia. Hauhia työskentelee tällä hetkellä maaseutuverkostoyksikössä verkostovalmentajana. Hauhia aloittaa yksikön johtajana 15.9.2014.

Ohjelmakauden vaihtuessa nykyinen maaseutuverkostoyksikkö lopettaa työnsä ja uusi, maaseutuverkostopalveluiksi nimetty yksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Yksikön sijaintipaikka on edelleen Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osasto Seinäjoella. Seitsemän henkilöä työllistävän yksikön työntekijöiden tehtävät tulevat hakuun syksyllä. Uuden ohjelmakauden maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana.

Maaseutuverkosto koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien toimijoista. Maaseutuverkosto tiedottaa maaseudun kehittämisohjelmista ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia, levittää tietoa ohjelmien hyvistä käytännöistä ja edistää maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä.

Jokaisessa EU-maassa toimii oma maaseutuverkosto. Eri maiden maaseutuverkostojen yhteistyötä koordinoi EU:n maaseutuverkostoyksikkö.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Esko Leinonen
p. 0295 31 2402

Verkostovalmentaja Teemu Hauhia
p. 0295 31 2453

etunimi.sukunimi@mavi.fi