10.1.2014

Maaseutuverkostoyksikkö on siirtynyt vuoden 2014 alusta maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osaston yksiköksi. Nykyinen yksikkö jatkaa EU-ohjelmakausien välisen sillan rakentamista vielä vuoden verran. Uuden ohjelmakauden maaseutuverkostoyksikkö aloittaa Maaseutuvirastossa vuoden 2015 alussa.

Maaseutuverkostoyksikkö perustettiin maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksiköksi Seinäjoelle vuonna 2007. Kuluneiden kuuden toimintavuotensa aikana Suomen maaseutuverkostoyksikkö on tehnyt tiivistä yhteistyötä suomalaisten maaseudun kehittäjien lisäksi sisaryksikköjensä kanssa eri puolilla Eurooppaa.

– Maaseutuverkostoyksikön siirtyminen osaksi Mavia antaa hyvä edellytykset valmistautua uuteen ohjelmakauteen. Hyvää yhteistyötä jatkaen voimme tehokkaasti hyödyntää nykyisen ohjelman käytettävissä olevia mahdollisuuksia, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Edessä aktiivisen toiminnan vuosi

Maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala kertoo, että tämän vuoden toimintasuunnitelma näyttää jo varsin täydeltä.

– Kuluvana vuonna Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teemana on Yhteistyöllä menestystä. Teeman puitteissa valmistellaan toimijoita uuteen, entistä sujuvampaan ohjelmakauteen, jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan tähän mennessä tehdystä. Uuden maaseutuohjelman hyväksymisen jälkeen alkaa ohjelman mahdollisuuksista tiedottaminen.

Suomen maaseutuverkoston ajankohtaisiin asioihin, mm. koulutustarjontaan, pääsee tutustumaan Maaseutu.fi-sivuston kautta. Sivustolla esittäytyy ohjelman ja suomalaisen maaseudun kehittämistyön koko kirjo.

Maaseutuohjelman toteutuksen tukena

Jokaiseen jäsenmaahan perustettiin EU-komission asetuksen mukaisesti maaseutuverkosto ja maaseutuverkostoyksikkö koordinoimaan, tukemaan ja tehostamaan kansallisten maaseutuohjelmien toteutusta.

Suomessa maaseutuverkostotoiminnan lähtökohtia ovat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat. Niiden avulla pyritään säilyttämään elinvoimainen maaseutu, parantamaan ympäristön tilaa ja varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.

Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi maaseutuverkoston toimintaa ja kokoaa maaseudun kehittämisen erilaiset toimijat, muun muassa järjestöt ja viranomaiset yhteen. Maaseutuverkostoyksikön tehtäviä ovat tiedottaminen, kouluttaminen, hyvien käytäntöjen kerääminen ja kansainvälisyyden edistäminen. Yksikössä työskentelee seitsemän henkilöä.

Tämänhetkisen maaseutuverkostoyksikön työ päättyy vuoden 2014 lopussa. Maaseutuvirasto aloittaa uuden ohjelmakauden maaseutuverkostoyksikön valmistelun kuluvan kevään aikana yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.


Lisätietoja:
Maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala, 040 548 9227, paivi.kujala(at)mavi.fi