22.4.2016

 

Tämän vuoden ensimmäinen maatalouden investointitukien haku oli poikkeuksellisen vilkas. Tammi-maaliskuussa viljelijät hakivat tukea yli 900 investointiin, kun edeltävällä hakukierroksella hakemuksia jätettiin noin 400. Yhtenä syynä suureen hakemusmäärään tähän aikaan vuodesta on se, että näiden investointien toteutus on tarkoitus aloittaa tulevan kesän aikana. Hakemusmäärä oli kuitenkin poikkeuksellisen suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin.

 

Kaikkiaan avustusta haettiin noin 60 miljoonaa ja korkotukilainaa noin 66 miljoonaa euroa. Maitotilat ja lihakarjankasvattajat hakivat haetusta euromäärästä noin puolet. Kappalemäärissä mitaten noin kolmasosa kaikista haetuista tuista kohdistuu salaojitukseen. Sikatilojen investoinnit ovat vähissä ja ne koskevat pieniä investointeja, kun taas lihasiipikarjatalouteen investointihalukkuutta on enemmän.

inv-kohteet-1601-15032016_1.jpg
inv-kohteet-1601-15032016_2.jpg
 

Maksut käynnistymässä vauhdikkaasti

Aiemmin haettujen investointitukien maksut ovat käynnistyneet tällä viikolla. Tähän mennessä on maksettu yli 600 000 euroa. Ensimmäisten maksujen joukossa on useita isoja investointeja.

Viljelijät ovat hakeneet nopeaan tahtiin maksuja maaliskuusta lähtien: maksuhakemuksia on tehty 220 kappaletta, joista tällä hetkellä noin puolet on joko viranomaisten käsiteltävänä tai jo maksussa. Investointitukea hakeneen viljelijän maksupäivä riippuu siitä, missä vaiheessa käsittely on. ELY-keskuksissa voi olla käsiteltävänä vaihteleva määrä maksuhakemuksia, mikä myös vaikuttaa maksun käsittelyn etenemisvauhtiin. Investointituet haetaan ja käsitellään Maaseutuviraston hallinnoimalla Hyrrä-tietojärjestelmällä.

Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat

Investointitukien tukitasoja on nyt korotettu investointien vauhdittamiseksi ja ELY-keskukset ovat voineet myöntää 20.4. lähtien korotettujen tukitasojen mukaisia investointitukia. Salaojituksen investointitukea korotettiin 30 %:sta 35 %:in ja säätösalaojituksessa 35 %:sta 40 %:in. Ympäristön tilaa ja eläinten hyvinvointia edistävien investointien tukiprosentit ovat nousseet 30 %:sta 35 %:in. Energiantuotantoinvestointien tukitaso nousi 35 %:sta 40 %:in.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi