22.2.2016

Maatalouden investointitukia hakeneet viljelijät voivat nyt alkaa hakea lainan nostolupia ja avustuksien maksuja Hyrrässä. Tavoitteena on, että maksut alkavat maaliskuussa.

Vuonna 2015 haettuihin investointitukiin on myönnetty tähän mennessä lähes 50 miljoonaa euroa. Nautatilat investoivat: yli 40 prosenttia haetun avustuksen euromäärästä haettiin lypsy- ja nautakarjatalouteen.

Hakemusmäärissä mitattuna eniten vuonna 2015 haettiin tukea salaojitusinvestointeihin. Muita hakemusmäärissä mitattuna suosittuja kohteita olivat työympäristöä ja ympäristön tilaa parantavat investoinnit sekä lypsy- ja lihakarjatalouden investoinnit.

60 prosenttia hakemuksista sähköisesti

ELY-keskukset aloittavat nyt päätösten tekemisen 15. tammikuuta päättyneestä maatalouden investointitukien hakukierroksesta. Lokakuun puolivälistä tammikuun puoliväliin kestäneellä hakukierroksella viljelijät tekivät yhteensä 412 hakemusta, joista lähes 60 prosenttia sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 34 2402
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi