Viljelijät saavat päätöksiä tänä vuonna haetuista maatalouden investointituista ja nuoren viljelijän aloitustuista syyskuun puolivälistä alkaen. Näitä tukia on tänä vuonna voinut ensimmäistä kertaa hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Tähän mennessä jätetyistä hakemuksista sähköisten hakemusten osuus on 60 prosenttia investointituissa ja 45 prosenttia aloitustuissa.

Elokuun puoliväliin mennessä päättyneessä haussa viljelijät tekivät yli 800 investointitukihakemusta. Tukea haettiin kaikkiaan noin 150 miljoonan euron investointeihin. Haetun avustuksen kokonaismäärä on noin 50 miljoonaa euroa. Korkotukilainaa haettiin yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Hakumäärien perusteella maatilojen investointihalukkuus näyttää vähentyneen viime vuodesta. Tämän vuoden määrärahoista on mahdollista hakea tukea vielä lokakuun 15. päivään saakka.

Noin kolmannes hakemuksista koski salaojitusinvestointeja. Nautatilat hakivat rakentamisinvestointeihin euromääräisesti eniten avustusta, 21,5 miljoonaa euroa. Sika- ja lihasiipikarjatilojen investointeihin sen sijaan haettiin tukea varsin vähän.

Eniten tukea haettiin Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Myös Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan viljelijät hakivat vilkkaasti tukia.

Viljelijät voivat aloittaa investoinnin toteuttamisen saatuaan rahoituspäätöksen ELY-keskuksesta. Investointitukea voi hakea maksuun joulukuusta alkaen.

Aloitustuki maksuun 31.10.

Nuoren viljelijän aloitustuen hakijoita oli tänä vuonna merkittävästi vähemmän kuin viime vuonna. Vuosina 2013–2014 maatiloilla tehtiin ennätysmäärä sukupolvenvaihdoksia luopumistuen ehtojen muuttumisen takia.  Viime vuonna aloitustukea haki 1000 nuorta viljelijää. Tänä vuonna hakemuksia on saatu tähän mennessä 80. Aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Nuoren viljelijän aloitustuen ensimmäinen erä maksetaan 31. lokakuuta.

ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa ja sähköisessä asioinnissa. Investointi- ja aloitustuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, joka on EU:n osarahoittama ohjelma.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0295 31 2412
etunimi.sukunimi@mavi.fi