25.6.2015

Viljelijä voi joutua perumaan maataloustukia, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty. Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen hyväksymisestä.

Missä tapauksissa tuet pitää perua?

Kaikki pinta-alatuet pitää perua, kun viljelykasvilla ilmoitettua alaa ei ole voinut muokata, lannoittaa, kylvää tai istuttaa siten, että tasainen itäminen ja kasvusto olisi saavutettu eikä näiden suorittamatta jättäminen ole johtunut hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Luonnonhaittakorvaus ja sen kotieläinkorotus pitää perua, jos lohko poistuu tuenhakijan hallinnasta tai lohko poistuu tukihakuvuonna pysyvästi maatalouskäytöstä ennen 31.12.

Pelkästään tuen perumisella ei ole vaikutusta lohkon korvauskelpoisuuteen tai tukioikeuksiin.

Osallistumiset EU:n eläinpalkkioihin ja nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisiin kotieläintukiin on peruttava, jos viljelijä lopettaa kotieläintuotannon harjoittamisensa tukivuoden aikana. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä voi perua vapaamuotoisella hakemuksella, mikäli toimenpiteiden ehtoja ei voida toteuttaa.

Tuet perutaan lomakkeella 145 ja/tai lomakkeella 184

Lomakkeella 145 perutaan pinta-alaperusteisia tukia. Perumisen voi tehdä myös vapaamuotoisella ilmoituksella.

Osallistuminen EU:n eläinpalkkioihin ja/tai pohjoisiin nautojen, uuhien ja kuttujen kotieläintukiin perutaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184.

Kun ala poistuu hakijan hallinnasta, siitä pitää ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 102A lomakkeella. Kun ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, alan poistumisesta pitää ilmoittaa lomakkeella 102C.

Lomake/lomakkeet palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin paikalla tehtävästä valvonnasta on ilmoitettu tilalle tai ennen kuin viranomainen on ilmoittanut sääntöjenvastaisuuksista, jotka viranomainen on hallinnollisessa valvonnassa havainnut. Lomakkeet ovat tulostettavissa suomi.fi-palvelussa.

 

Lisätietoja viljelijälle:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
Maataloustukien peruminen

Lisätietoja medialle:
Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukuniemi(at)mavi.fi