11.4.2017

Eläinten hyvinvointikorvausta haki tänä vuonna yli 6200 eläintilaa. Varsinkin siipikarjatilojen hakijamäärä nousi edelliseen hakuun verrattuna. Tällä hetkellä lähes 360 siipikarjatilaa eli noin 80 prosenttia siipikarjatiloista on sitoutunut eläinten hyvinvointikorvaukseen.

Nautatiloista noin 41 prosentilla eli hieman alle 5000 tilalla on eläinten hyvinvointikorvaussitoumus. Hyvinvointikorvausta hakeneiden nautatilojen määrä on hieman laskenut, mutta samaan aikaan nautatilojen määrä on vähentynyt. Sikatiloista 65 prosenttia eli lähes 800 tilaa on sitoutunut hyvinvointikorvaukseen. Sikatilojen hakijamäärä on pysynyt lähes samana vuoden 2015 hakuun verrattuna vaikka myös sikatilojen määrä on laskussa. Lammas- ja vuohitiloista reilut 300 eli noin 42 prosenttia on sitoutunut korvauksen ehtoihin.


Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan toimista, jotka ylittävät peruslainsäädännön vaatimukset. Toimet voivat tarkoittaa esimerkiksi lisätilaa tai kuivikkeita eläimen karsinaan, laidunnusta kesällä ja ulkoilua talvisin tai virikkeitä, jotka estävät stressiä. Hyvinvointikorvaus rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, joka on EU-osarahoitteinen ohjelma.

Tästä vuodesta lähtien hyvinvointikorvaukseen sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Tammikuun lopussa päättyneessä haussa noin 94 prosenttia sitoumuksista tehtiin sähköisesti Vipu-palvelussa. 

Infografiikka eläinten hyvinvointikorvauksen hausta 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
0295 31 2463
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Ylitarkastaja Ulla Sihto
0295 31 2443
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi