16.11.2016

Viljelijä voi hakea 1.12.2016–31.1.2017 ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta haetaan lomakkeella 491, joka julkaistaan joulukuun alussa osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet

Lainaa voidaan myöntää 30 000–110 000 euroa ja viljelijä voi saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä. Takausta voidaan myöntää lainalle, jota käytetään esimerkiksi kalliiden eläinluottojen tai maatalouskoneiden osamaksuerien maksamiseen. Takaus voidaan myöntää, jos tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa eli enintään 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista on hyväksytty ja tulee voimaan 16.11.2016. Samalla voimaan tulee kahden lain muutos, joilla investointituen lainojen maksuhelpotusvuosien kokonaismäärää lisätään kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen.

Lisätietoja: Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Tiedotteen kolmannen kappaleen viimeistä lausetta on korjattu 16.11.2016 klo 15.10: takausmaksu on enintään 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä, ei takauksen kohteena olevan lainan jäljellä olevasta määrästä.